Klubbinformation

 

Styrelse

Ordförande

Vakant


Sekreterare

Helena Nordström


Kassör

Lena Bergström


Ledamöter

Katarina Fogelmark


Suppleant