Klubbinformation

 

Styrelse

Ordförande

Margaretha Nilsson

Sekreterare

Helena Nordström

Kassör

Lena Bergström

Ledamöter

Mari Lunér
Katarina Fogelmark

Suppleant

Gunilla Johansson